ისტორია


კავშირი „საფარი“ 2001 წელს დაარსდა, როგორც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი. მომდევნო წელს, “საფარმა” ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის პირველი თავშესაფარი გახსნა. თავშესაფარში მსხვერპლებს საშუალება ჰქონდათ, მიეღოთ სამედიცინო და ფსიქოსოციალური დახმარება. ანალოგიურ დახმარებას სთავაზობდა საფარი ნებისმიერ ბენეფიციარს.

“საფარის” საქმიანობა მოიცავს არა მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევას, არამედ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ოჯახური ძალადობის პრევენციის მიზნით, პოლიციის თანამშრომლების, სოციალური მუშაკების გადამზადებასა და გენდერული თანასწორობისა და ძალადობის აღმოფხვრის კუთხით ქართული კანონმდებლობის მაქსიმალურ გაუმჯობესებას.

2013 წლიდან „საფარმა“ საქმიანობის მანდატი გააფართოვა. ამჟამად, იგი ქალთა უფლებებთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე მუშაობს. „საფარი“ აქტიურად ჩაერთო საკანონმდებლო, ადვოკატირების და ლობირების საქმიანობაშიც. ოჯახში და ზოგადად ქალზე ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულებით მუშაობის გარდა, ორგანიზაცია ორიენტირებულია ქვეყანაში დისკრიმინაციასთან ბრძოლაზე, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე და ქალთა მოძრაობის გაძლიერებაზე.

აღსანიშნავია, რომ საფარის საქმიანობა მნიშვნელოვნად განსაზღვრა მისმა თანადამფუძნებელმა და 2001-2012 წლებში საფარის დირექტორმა – ნატალია ზაზაშვილმა. სწორედ ის იყო ორგანიზაციაში ოჯახზე ცენტრირებული მიდგომის მთავარი ინიციატორი. ამ მიდგომაზე დაყრდნობით, საფარი დღემდე დახმარებას უწევს არა მხოლოდ მსხვერპლებს, არამედ ისეთ მოძალადეებსაც, რომელთაც საკუთარი აგრესიული ქცევის მართვის სურვილი აქვთ.