სტრუქტურა


“საფარის” უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს კავშირის წევრთა საერთო კრება.

“საფარის” საქმიანობას წარმართავს კავშირის გამგეობა, რომელიც აირჩევა საერთო კრების მიერ. გამგეობა შედგება აღმასრულებელი დირექტორისა და სამედიცინო დირექტორისაგან. კავშირი “საფარის” თანამშრომლები არიან:

ბაია პატარაია – აღმასრულებელი დირექტორი

სოფო გოგიშვილი – იურისტი

მარი კურტანიძე – იურისტი

ელისო რუხაძე – იურისტი

თეა თადაშვილი – იურისტი

თაკო გოლიჯაშვილი – იურისტი

გიორგი ურჩუხიშვილი – მკვლევარი

ქრისტინა მარგველაშვილი – მკვლევარი

მაია ცირამუა – ფსიქოლოგი

თინანო ჯავახიშვილი – ფსიქოლოგი

ანკა ჟღენტი – ფსიქოლოგი

ანა ჭიღვარია – ფსიქოლოგი/სოციალური მუშაკი

ქეთევან მღებრიშვილი – ფსიქოთერაპევტი

ნანა ძნელაძე – ექიმი

მაგდა კალანდაძე – კომუნიკაციების მენეჯერი

შორენა გაბუნია – საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ნათია გვრიტიშვილი – პროექტების კოორდინატორი