ქალთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება

posted in გადაწყვეტილებები by with Comments Off on ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების 2015 წლის ანგარიშის სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

© sapari.ge