ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება

სასკოლო სახელმძღვანელოში დისკრიმინაციული შინაარსის ტექსტებთან დაკავშირებით

მარიკა წივწივაძის საქმე

კოალიციური ანგარიში ქალთა უფლებების შესახებ

პოლიტიკა ქალების გარეშე – კვოტები, როგორც გამოსავალი

პოლიტიკა ქალების გარეშე – კვოტები, როგორც გამოსავალი

პროექტი “ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”

“ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”

დისკრიმინაციის არსი

პროექტი “8 მარტი – მეტი ქალი პოლიტიკაში!”