ანგარიშები


საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება (სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება)

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში (2015 – 2016)

ანგარიში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის შესახებ

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება

კოალიციური ანგარიში ქალთა უფლებების შესახებ