კოალიცია თანასწორობისთვის


განცხადება აუტიზმის ქვეპროგრამაში რეგრესული ცვლილების შეტანის ინიცირებასთან დაკავშირებით

გოგონათა მოტაცებასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს დისკრიმინაციული პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს

“კოალიციამ თანასწორობისთვის” 2015-2016 წლების ანგარიში წარადგინა

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში (2015 – 2016)

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება

ვიდეორგოლი: ცხელი ხაზი დისკრიმინაციის მსხვერპლთათვის

“კოალიცია თანასწორობისთვის” მემორანდუმი

ლიფლეტი “დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმები საქართველოში”