დისკრიმინაცია


გენდერული დისკრიმინაცია საქართველოში აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში

საქართველოს სახალხო დამცველმა სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია დაადგინა

სახალხო დამცველი „ტაბულას“ სექსისტური შინაარსის მქონე ვიდეორგოლის ინტერნეტ–სივრციდან მოხსნისკენ მოუწოდებს

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში (2015 – 2016)

სახალხო დამცველმა ანგარიში “დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” გამოაქვეყნა

კვლევა: იპოვეთ განსხვავება კაცებისთვის განკუთვნილ ჟურნალების ფრაზებსა და მოძალადე დამნაშავეების ციტატებს შორის

რუსა ამირეჯიბი: რასიზმი და კულტურა ერთმანეთთან თანხვედრაში არ მოდის!

ქალები ხელფასის მომატებას კაცებზე არანაკლები სიხშირით მოითხოვენ, თუმცა ნაკლები წარმატებით

სახალხო დამცველმა ორსულობის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის ფაქტი დაადგინა

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს