ელენე ქაიხოსროშვილის ბლოგი


პატარა ფემინისტები

“ბავშვები არიან, ხან იჩხუბებენ, ხან შერიგდებიან”

…და ქორწილის შემდეგ?

დიდი პატარა ტყუილები ძალადობაზე