ინფოგრაფიკები


ინფოგრაფიკა “სოფლად მცხოვრები ქალების ეკონომიკური მდგომარეობა”

ინფოგრაფიკა “ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება”

ოჯახში ძალადობა

ქალი და ოჯახი

ქალი და პოლიტიკა

რას გვიამბობს შსს-ს სტატისტიკა ოჯახში ძალადობაზე?