საზოგადოება


კვლევა: ყველაზე აგრესიული ჰომოფობები ფარული გეები არიან

ქეთრინ ჰოგარტი – ჩარლზ დიკენსის ჩრდილში მოქცეული ცოლი