საფარი


კვლევის პრეზენტაცია – “ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში: არსებული პოლიტიკის და ინიციატივების ანალიზი”

პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“ წარმატებით დაიხურა

პროექტი “ფემინისტური დიალოგი თაობათა შორის” – საერთაშორისო ჭრილში

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ „საფარის“ საჩივარი ადევნებაზე დამცავ ორდერში ცვლილების შეტანის თაობაზე დააკმაყოფილა

ბაია პატარაიამ ქუვეითში ქალთა მიმართ ძალადობისადმი მიძღვნილ სიმპოზიუმში მიიღო მონაწილეობა

“ფემინისტური დიალოგი” – წიგნის პრეზენტაცია და დაჯილდოება

უფლებადამცველების დასაცავად – დუბლინის პლატფორმაზე ბაია პატარაია სიტყვით გამოვიდა

კომიქსი “გიუნაის ხალიჩა”, აზერბაიჯანულ ენაზე

“გიუნაის ხალიჩა” – ანუკ ბელუგას კომიქსი ადრეულ ქორწინებაზე

ტრეინინგები “გენდერული თანასწორობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში” და “გენდერული თანასწორობა ადამიანური რესურსების სფეროში”

ლიფლეტი “ადრეული ქორწინება”, აზერბაიჯანულ ენაზე

“ქალთა გაძლიერება ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობის გზით”

ფლაერი “ქალთა ქონებრივი უფლებები საქორწინო-საოჯახო ურთიერთობებში”

პროექტი „ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობისადმი კომპლექსური მიდგომა“

პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“