“საფარის” კვლევები


კვლევა “ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში: არსებული პოლიტიკის და ინიციატივების ანალიზი”

“დისკრიმინაციული შევიწროება”

„ქალები პოლიტიკურ პარტიებში: მითების დეკონსტრუქცია“

კვლევა “სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში: საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზი”

კვლევა: “ფემიციდი – დისკრიმინაციული დანაშაული და მასთან ბრძოლის სახელმწიფო ვალდებულება”