პროექტები


“ქალთა გაძლიერება ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობის გზით”

პროექტი „ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობისადმი კომპლექსური მიდგომა“

პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“

პროექტი “ქალთა გაძლიერება ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობის გზით”

„საფარი“ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით მუშაობას განაგრძობს

“სექსუალური შევიწროება: ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება” (2016-2017)

პროექტი “სექსუალური შევიწროება: ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება”

დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება (2015-2016)

“ადრეულ ქორწინებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსაზღვრა და ცნობიერების ამაღლება”

„საფარი“ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მასშტაბურ პროექტს განახორციელებს