პროექტები


პროექტი “ადრეულ ქორწინებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსაზღვრა და ცნობიერების ამაღლება”

პროექტი “ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”

“ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”

პროექტი “8 მარტი – მეტი ქალი პოლიტიკაში!”

პროექტი “სექს-მუშაკი ქალების უფლებებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება”