“საფარის” პუბლიკაციები


კომიქსი “გიუნაის ხალიჩა”, აზერბაიჯანულ ენაზე

“გიუნაის ხალიჩა” – ანუკ ბელუგას კომიქსი ადრეულ ქორწინებაზე

ლიფლეტი “ადრეული ქორწინება”, აზერბაიჯანულ ენაზე

ფლაერი “ქალთა ქონებრივი უფლებები საქორწინო-საოჯახო ურთიერთობებში”

ფლაერი “სასქესო ორგანოების დასახიჩრება”

ფლაერი “სექსუალური შევიწროება”

ბუკლეტი “სექსუალური შევიწროება”

სოციალური მომსახურება – ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის დაკარგული ნაწილი

ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების და მშობლების უფლებათა დაცვა – საქართველოს დავიწყებული ვალდებულებები

ლიფლეტი “ადრეული ქორწინება”

სიჩუმის მიღმა – საინფორმაციო ბროშურა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის

პოლიტიკა ქალების გარეშე – კვოტები, როგორც გამოსავალი