საფარი


ლიფლეტი “ადრეული ქორწინება”, აზერბაიჯანულ ენაზე

“ქალთა გაძლიერება ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობის გზით”

ფლაერი “ქალთა ქონებრივი უფლებები საქორწინო-საოჯახო ურთიერთობებში”

პროექტი „ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობისადმი კომპლექსური მიდგომა“

პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“

ფლაერი “სასქესო ორგანოების დასახიჩრება”

ფლაერი “სექსუალური შევიწროება”

„საფარი“ ბენეფიციარებს ეკონომიკურ უფლებებზე სამართლებრივ დახმარებას გაუწევს

პროექტი “ქალთა გაძლიერება ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობის გზით”

ნატალია ზაზაშვილი – ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ქომაგი