საფარი


ბუკლეტი “სექსუალური შევიწროება”

ქალების ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე – კვლევის პრეზენტაცია ევროპის საბჭოში

„საფარი“ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით მუშაობას განაგრძობს

“სექსუალური შევიწროება: ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება” (2016-2017)

“საფარის” აუდიტის დასკვნა, 2016

სოციალური მომსახურება – ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის დაკარგული ნაწილი

პროექტი “სექსუალური შევიწროება: ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება”

ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების და მშობლების უფლებათა დაცვა – საქართველოს დავიწყებული ვალდებულებები

ლიფლეტი “ადრეული ქორწინება”

დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება (2015-2016)