საფარი


“ადრეულ ქორწინებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსაზღვრა და ცნობიერების ამაღლება”

სიჩუმის მიღმა – საინფორმაციო ბროშურა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის

„საფარი“ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მასშტაბურ პროექტს განახორციელებს

პროექტი “ადრეულ ქორწინებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსაზღვრა და ცნობიერების ამაღლება”

პოლიტიკა ქალების გარეშე – კვოტები, როგორც გამოსავალი

პროექტი “ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”

“ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”

პროექტი “8 მარტი – მეტი ქალი პოლიტიკაში!”

პროექტი “სექს-მუშაკი ქალების უფლებებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება”