სიახლეები


საქმე ორსულობის გამო განხორციელებულ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით

პეტიციის საკომიტეტო მოსმენა პარლამენტში

“ქალთა მოძრაობის” ჩამოყალიბება

საკანონმდებლო ინიციატივა პროსტიტუციის რეგულირებასთან დაკავშირებით

მორიგი აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან

CEDAW დასკვნითი დებულებები საქართველოზე

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ კანონი მიღებულია