ბავშვზე ძალადობა


როგორ ვსაუბრობთ ბავშვებთან ტერორიზმზე?

კვლევა: ინტერნეტ პორნოგრაფია ბავშვების ყოველდღიურობაში