პოლიტიკური


პარტიული მითი N12: “სამყარო თავისით იცვლება”

პარტიული მითი N11: “პოლიტიკაში აუცილებელია კარგი ოჯახური წარმომავლობა”

პარტიული მითი N10: “პოლიტიკა ბინძურია”

პარტიული მითი N8: “თბილისს ასე უნდა”

პარტიული მითი N7: “რაიონებში კადრები არ გვყავს”

პარტიული მითი N6: “პარტიული ქალები არასაიმედონი, არაპრინციპულები, მშიშრები არიან”

პარტიული მითი N5: პატრიარქალური ინერცია, ანუ ქალი პოლიტიკოსი საზოგადოებას არ უნდა

პარტიული მითი N4: “ლამაზი ქალის ადგილი პოლიტიკაში არ არის”

მითი N3: “ქალებს არ სურთ პოლიტიკურ პარტიაში მუშაობა”

პარტიული მითი N2: “დაოჯახება და დედობა პოლიტიკაში შეუძლებელია”