პორტრეტები


პოლიტიკოსი ქალის პორტრეტი – ელენე ხოშტარია

პოლიტიკოსი ქალის პორტრეტი – თამარ კორძაია

პოლიტიკოსი ქალის პორტრეტი – ნინო გოგუაძე