პოლიტიკური


პარტიული მითი N1: “მაჟორიტარი ქალი კარდაკარ ვერ ივლის”

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის განცხადება

„ქალები პოლიტიკურ პარტიებში: მითების დეკონსტრუქცია“

გათვალიწინებულია თუ არა ფემინისტური საკითხები ქართული პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში?

პოლიტიკოსი ქალის პორტრეტი – ელენე ხოშტარია

პოლიტიკოსი ქალის პორტრეტი – თამარ კორძაია

პოლიტიკოსი ქალის პორტრეტი – ნინო გოგუაძე

“ქალია და საქმეს თავს მაგიტომ ვერ ართმევს” – ინგა მაღრაძე იმპიჩმენტის პოლიტიკურ და გენდერულ მოტივებზე საუბრობს

იდა ბახტურიძე: მისასალმებელია გაეროს ფორუმზე გენდერული თანასწორობის საკითხის პრიორიტეტულობა