ფემინისტური დღიურები


ნათია გვიანიშვილი, ფემინისტური დღიურები

ფატიმა რომანოვა – ფემინისტური დღიურები