ქალთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

Tag: ადრეული ქორწინების პრევენცია

ადრეული ქორწინება აშშ-ში: კანონმდებლობა, რომელიც ცვლილებებს საჭიროებს

posted in ადრეული ქორწინება by with Comments Off on ადრეული ქორწინება აშშ-ში: კანონმდებლობა, რომელიც ცვლილებებს საჭიროებს

აშშ-ის ფედერალურ კანონმდებლობებში არსებული საგამონაკლისო ჩანაწერებით, გარკვეული პირობების დაცვის შემთხვევაში, 18 წლამდე ადამიანებს დაქორწინების უფლება ენიჭებათ. continue reading

ტრეინინგი მომხსენებელთა შესარჩევად

posted in ქართული by with Comments Off on ტრეინინგი მომხსენებელთა შესარჩევად

ქალთა ორგანიზაცია “საფარი” საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს “ადრეული ქორწინების პრევენციის გაძლიერება ქვემო ქართლში”. continue reading

© sapari.ge