ალიშა კისი


ვართ თუ არა ვალდებულნი, ვატაროთ მაკიაჟი?