ბულინგი


ჩაგვრა–ბულინგი ბავშვთან ერთად იზრდება

„ჩვენს ქვეყანაში პედოფილია ყვავის“ – ფსიქოლოგის რჩევები: როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვი ძალადობისა და ბულინგისაგან?

“ბავშვები არიან, ხან იჩხუბებენ, ხან შერიგდებიან”

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით