გაეროს მოსახლეობის ფონდი


პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“ წარმატებით დაიხურა

ტრეინინგი მომხსენებელთა შესარჩევად

გაერო: „არა“ ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებას!

რომელი სქესის შვილის ყოლა სურთ საქართველოში? – გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემები

ადრეული ქორწინება

პროექტი “ადრეულ ქორწინებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსაზღვრა და ცნობიერების ამაღლება”