გენიტალიების დასახიჩრება


ქალთა უფლებები და უსაფრთხოება

ფლაერი “სასქესო ორგანოების დასახიჩრება”

მნიშვნელოვანი სიახლე: სტამბოლის კონვენცია რატიფიცირებულია

საქართველოში გოგონათა გენიტალიების დასახიჩრების პრაქტიკა გამოვლინდა!