ეთნიკური უმცირესობა


სინგაპურს პირველი ქალი პრეზიდენტი ჰყავს