ვეფხისტყაოსანი


მსხვერპლი, რომელიც დამნაშავედ ჩანს, ანუ ნესტან–დარეჯანის პიროვნების ალტერნატიული გააზრება

მსხვერპლშეწირვა მარიტასი, რომელიც სინამდვილეში ლიკა იყო…

ნათია ჩიქოვანი – მოდელი, რომელიც ქალის სილამაზის არანაირ სტანდარტს არ აღიარებს