თავსაფრიანი დედაკაცი


მსხვერპლშეწირვა მარიტასი, რომელიც სინამდვილეში ლიკა იყო…