თამარ საბედაშვილი


თამარ საბედაშვილი, ფემინისტური დღიურები