ინფოგრაფიკები


ოჯახში ძალადობა

ქალი და ოჯახი

ქალი და პოლიტიკა

“სექსუალური შევიწროება: ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება” (2016-2017)

დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება (2015-2016)

“ადრეულ ქორწინებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსაზღვრა და ცნობიერების ამაღლება”

“ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”