კატრინ შვიტცერი


XX საუკუნის ქალები, რომლებმაც საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმები შეცვალეს