კონფერენცია


პროექტი “ფემინისტური დიალოგი თაობათა შორის” – საერთაშორისო ჭრილში

კონფერენცია “თაობათშორისი დიალოგი ფემინისტურ წარმატებასა და წარუმატებლობაზე” (ვიდეო)

გიწვევთ კონფერენციაზე “თაობათშორისი დიალოგი ფემინისტურ წარმატებასა და წარუმატებლობაზე”