ლიკა ქავჟარაძე


მსხვერპლშეწირვა მარიტასი, რომელიც სინამდვილეში ლიკა იყო…