მონა ელტაჰავი


#MosqueMeToo – მუსლიმი ქალები ახალი კამპანიის ირგვლივ ერთიანდებიან