მტკივნეული მენსტრუაცია


„მენსტრუაციასთან დაკავშირებული შვებულება“ – უხერხული პრობლემიდან შვებამდე

იტალიაში შესაძლოა ქალებს ციკლის დღეებში დასვენების საშუალება მიეცეთ