ნიდერლანდების საელჩო


პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“ წარმატებით დაიხურა