ოთარაანთ ქვრივი


მსხვერპლშეწირვა მარიტასი, რომელიც სინამდვილეში ლიკა იყო…