პროექტები


“ქალთა გაძლიერება ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობის გზით”

პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“

დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება (2015-2016)

“ადრეულ ქორწინებასთან ბრძოლის სტრატეგიის განსაზღვრა და ცნობიერების ამაღლება”

“ფემიციდი – სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა”