რეკომენდაციები


სახალხო დამცველმა ორსულობის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის ფაქტი დაადგინა

“საფარმა“ გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში მოხსენება წარადგინა