როზა ლი პარკსი


XX საუკუნის ქალები, რომლებმაც საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმები შეცვალეს