სიდა


ტრეინინგები “გენდერული თანასწორობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში” და “გენდერული თანასწორობა ადამიანური რესურსების სფეროში”

პროექტი “ქალთა გაძლიერება ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების პარტნიორობის გზით”