სინგაპური


სინგაპურს პირველი ქალი პრეზიდენტი ჰყავს