ტეჰრიკ ე თალიბანი


რატომ განადიდებს დასავლეთი მალალას და აიგნორებს აჰედს?