ფემინისტური დიალოგი


ფემინისტური დიალოგი (ვიდეო)

პროექტი “ფემინისტური დიალოგი თაობათა შორის” – საერთაშორისო ჭრილში

“ფემინისტური დიალოგი” – წიგნის პრეზენტაცია და დაჯილდოება