ქალები


ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის განცხადება

10 ქვეყანა, სადაც ქალები ჯოჯოხეთურ პირობებში ცხოვრობენ