„ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი”


ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის განცხადება

პარლამენტმა “ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის” ინიციატივა ჩააგდო